YATIRIMLARA BAKIŞ AÇIMIZ

Aileler büyüdükçe, gerek bireylerin farklı tercih ve eğilimleri, gerek yerel ve global piyasalardaki dalgalanmalarla, ilişkilerin ve sürdürülebilirliğin yönetimi daha da karmaşıklaşmaktadır.
Aile Ofisi bu süreçleri yönetmekte aile maddi ve manevi mirasının korunması için uzun vade bakış açısı ile planlamaya destek verir.

Bu nedenle spekülatif ve münferit menkuller yerine, sepet yatırımların seçilmesine ve değerlendirilmesine odaklanır. Gelişmiş pazarlarda, piyasadan sürekli olarak üstün performans göstermenin mümkün olmadığı, ancak denemenin pahalı olduğu bilinci ile, çeşitli finansal kuruluşlarla en az maliyetle, alınan risk karşılığı değeri koruyacak bir şekilde çalışmayı ve ailenin kolektif bilincini artırmayı hedefler.

Aileler ve aile bireylerinin çeşitli finansal, vergisel, kurumsallaşma ve yaşam stili ihtiyaçları için en verimli danışmanları ve kaynakları sağlayarak, rehberlik eder.